Göz Tarama

Çalışanlarınızın yaptıkları iş dolayısıyla görme problemi yaşayıp yaşamadıklarını anlamak açısından, göz kırılma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır.

 

Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılması gerektiği göz önünde bulundurulursa, bu da çok pratik bir uygulama olamamaktadır.

 

Tarama esnasında renk körlüğü, göz tansiyonu ya da kırılma kusuru tesbit edilen kişileri, klinik şartlarda muayene ederek yardımcı olmaktayız.