Aşı uygulamaları
Mobil sağlık tarama aracımızda aşı uygulamaları uygun soğuk zincir kuralları gözetilerek sağlık memuru ve hemşireler tarafından yapılmaktadır.
-Tetenoz aşısı
-Hepatit aşıları (Hepatiti testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır.)
-Grip aşıları (Mevsimsel salgın nede ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.